Helene.

Helene har en gedigen textilutbilldning i grunden och har sedan 1997 arbetat som inredare med uppdrag både från privat- och företagskunder.
År 1997 startade Helene det egna företaget he-lin inredning och år 2006 flyttades verksamheten till HOS (HOS Haga AB).